Activiteiten

Allesbinder is actief in de wijk Nijmegen Oud-West. Wat is dit precies voor een wijk? En aan welke activiteiten werken we? Hier een overzicht!

Nijmegen-Oud-West is een karakteristiek stadsdeel en bestaat uit de authentieke volkswijken, Biezen (waar ook het Waterkwartier ligt) en de Wolfskuil.

Allesbinder heeft twee locaties in Oud-West, één op de Weurtseweg 150 en één op het Honigcomplex. Twee plekken middenin de wijk, waar studenten opdrachten ophalen, onderzoeken uitvoeren en evenementen voor, door en in samenwerking met bewoners organiseren. De opdrachten die de studenten uitvoeren komen van onderaf, daar waar de behoeften van de bewoners of ondernemers van de Honig liggen op dat moment.

Verbinding oude en nieuwe bewoners

Zo heeft een afstudeergroep ingespeeld op de vraag vanuit het Lectoraat Sociale Dienstverlening van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om meer verbinding te creëren tussen de bewoners van de wijk Oud-West en het Honigcomplex. De Honigfabriek speelde vroeger een belangrijke rol als werkgever voor bewoners in de wijk, en is nu een bruisend complex van creatieve ondernemers. Tijdens hun onderzoek naar het creëren van de verbinding tussen het Honigcomplex en de bewoners van Oud-West, stuitten ze op de kern van het probleem; de slechte verstandshouding tussen de nieuwe en oude bewoners. Hier maken de bewoners zich ook zorgen om, de sociale cohesie en de verbinding tussen de oude en nieuwe bewoners. De nieuwe bewoners van de wijk leven meer op zichzelf en hebben een andere leefstijl en worden over het algemeen niet goed geaccepteerd door oude bewoners. De vraag om meer bewoners naar het Honigcomplex te krijgen maakt op die manier een vertaalslag naar de heersende problematiek in de wijk Oud-West.

De Sociale Kaart van Oud-West

Bij Allesbinder vinden we het belangrijk dat er continuïteit plaatsvindt tussen de onderzoeken. Er gaan op deze manier geen waardevolle onderzoeksresultaten of aanbevelingen verloren. Daarom is de volgende afstudeergroep met de bevindingen aan de slag gegaan, namelijk het in kaart brengen van de behoeften van de oude en nieuwe bewoners. Uit dit onderzoek is –naast de behoeften van de wijkbewoners-  ook gebleken dat de wijkbewoners niet goed genoeg bekend zijn met het aanbod in de wijk. Hier is Allesbinder ook mee aan de slag gegaan, in de vorm van de Sociale Kaart. In samenwerking met vrijwilligers van Stip, Tandem Welzijn en de Kwartiermaker van de Biezantijn heeft Allesbinder alle activiteiten van de wijk in kaart gebracht. De activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s; sport, creatief, muziek, spel, eten en drinken en zorg, hulp en ondersteuning. Ook is er een apart thema voor de jeugd. Door dit overzicht zetten we een stap in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de wijk en creëren we meer verbindingen.

Naast de verschillende onderzoeken van afstudeerders, organiseert Allesbinder ook activiteiten en evenementen voor, door en in samenwerking met bewoners. Zo hebben we bijvoorbeeld de kerstboom na twee jaar weer teruggebracht op de Honig, de stadsdichteres gevraagd om een gedicht over de Honig te schrijven (zie foto) en we hebben kinderen uit de buurt opgeleid tot echte Honig-experts.