Beweegroute Waterkwartier

Bewegn is voor iedereen goed, maar op latere leeftijd lukt dit niet altijd gemakkelijk. Daarom ontwikkelt de gemeente Nijmegen een beweegroute in Park West in het Waterkwartier, waarbij de toestellen ook geschikt zijn voor senioren.  De vierdejaars die dit project uitvoeren, onderzoeken wat er nodig is om de doelgroep naar de beweegroute te krijgen. Om dit in kaart te kunnen brengen interviewen zijn organisaties die beweegactiviteiten in de wijk uitvoeren en wijkbewoners.

De tweedejaarsstudent die betrokken iss bij dit project bedenkt activiteiten om de beweegroute te promoten. Ook helpt ze in de uitvoering ervan.