Kortdurende opdrachten

Iedere periode hebben we bij Allesbinder verschillende kortdurende opdrachten voor studenten die maar tien weken bij ons stagelopen.

Voorbeelden van deze kortdurende projecten zijn:

Het in kaart brengen van pauze- en toiletmogelijkheden in het Waterkwartier en Neerbosch-Oost
Vanuit de wijken kwam het signaal dat ouderen steeds vaker niet naar buiten gaan omdat ze niet weten waar ze naar de wc kunnen of kunnen uitrusten. Aan onze studenten de taak om rustplekken en openbare toiletten in kaart te brengen. Hiermee willen we bevorderen dat ouderen naar buiten blijven gaan.

Opzetten buurtpreventieWhatsappgroep
Welke straten in het Waterkwartier maken al gebruik van de whatsapp buurtpreventie? Wat hebben de andere straten nodig om dit ook te doen?

Het opstarten van een multididisciplinair overleg
Onze studenten breneng in kaart welke zorgprofessionals in de wijk het waterkwartier behoefte hebben aan een multidisciplinair overleg.

Laaggeletterdheid
Breng in kaart welke professionals met laaggeletterdheid bezig zijn. Hoe kun je mensen die laaggeletterd zijn bereiken?