Missie

Het leveren van een bijdrage aan de opleiding van studenten tot Social Professional 3.0

De Social (Urban) Professional 3.0 beweegt mee met de veranderingen die plaatsvinden in de wijk / stad: deze professional werkt toe naar nieuwe structuren om te kunnen voorzien in wat burgers nodig hebben (needs), wat ze willen (wants), wat zij eisen (demands), maar vooral wat burgers zelf kunnen en willen bijdragen (competences).

Om dit te kunnen doen leggen de Allesbinders verbindingen en bouwen aan een duurzaam netwerk waarin buurtbewoners, studenten, docenten, onderzoekers, social (urban) professionals, ondernemers, gemeente en andere stakeholders van elkaar leren en transparant met elkaar samenwerken. Het doel daarbij is: met de inzet van al deze mensen toewerken naar en versterken van een wijk, waarin iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, gender, talent of beperking.

Ontwikkeling van studenten

Bij Allesbinder is er veel aandacht en ruimte voor persoonlijke groei van studenten. In een uitdagende leeromgeving nemen de studenten de regie en de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en talentontwikkeling. Zij mogen fouten maken en daarvan leren. Zij zijn mede-eigenaar van het succes van Allesbinder.

Ontwikkeling van de wijk

Door inzet van een of meer kwartiermakers legt Allesbinder persoonlijke en duurzame contacten met bewoners en professionals. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid, het oor te luisteren leggen, ‘er zijn’. Voortdurend op zoek naar ‘de vraag achter de vraag’. Op basis van die contacten maakt de Allesbinder als creatieve verbinder vervolgens mooie matches van partijen, mensen en mogelijkheden. Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk en aandacht te hebben voor de individuele én de collectieve vraag, dragen Allesbinders bij aan zelfredzaamheid van en verbondenheid tussen wijkbewoners.

Wil je meer weten over hoe we deze missie willen bereiken? Lees dan onze visie.