Stage lopen bij Allesbinder

‘Samen werken aan een inclusieve wijk’
Het Allesbinder-team werkt nu ruim twee jaar als HAN leer- en werkplaats middenin de Nijmeegse wijk Oud-West (Waterkwartier/de Biezen). Wij als Allesbinders leveren een geheel eigen bijdrage aan de aanpak van vraagstukken op het gebied van leefbaarheid. Dit doen wij vooral door verbindingen te leggen die men niet altijd verwacht. We leggen verbindingen tussen bewoners en organisaties, tussen bewoners onderling en organisaties onderling.

Wat is onze kernactiviteit?
Onze kernactiviteit is een bijdrage leveren aan de opleiding van jou als student tot Urban (Social) Professional 3.0: een professional die meebeweegt met de veranderingen die plaatsvinden in de omgeving. Een Urban Professional 3.0 werkt toe naar nieuwe structuren om te kunnen voorzien wat burgers nodig hebben, wat ze willen, wat zij eisen, en bovenal wat burgers zelf kunnen en willen bijdragen.

Om dit te kunnen doen leggen wij als Allesbinders verbindingen en bouwen we aan een duurzaam netwerk waarin bewoners, studenten, docenten, onderzoekers, professionals, ondernemers, gemeente en andere stakeholders van elkaar leren en transparant met elkaar samenwerken. Het doel daarbij is om met de inzet van al deze mensen toe te werken naar en het versterken van een inclusieve wijk:  een wijk waarin alle bewoners zich veilig en thuis voelen, waar zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Hoe werken wij?
Door inzet van één of meerdere Kwartiermakers legt Allesbinder persoonlijke en duurzame contacten met wijkbewoners. Kenmerkend voor onze werkwijze is:

  • Persoonlijke aandacht voor de individuele en collectieve vraag
  • Betrokkenheid bij wat erin de wijk leeft en speelt
  • Zichtbaar aanwezig zijn
  • Het oor te luisteren leggen

Op basis van deze werkwijze, maken wij als creatieve verbinder vervolgens mooie matches van partijen, mensen en mogelijkheden.

Interesse in stagelopen bij ons?
Allesbinder biedt als PLG een groot aantal studenten een stage- en afstudeerplaatsen aan. Er is bij Allesbinder veel aandacht en ruimte voor persoonlijke groei. In een dynamische en uitdagende leeromgeving nemen studenten zelf de regie en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en talentontwikkeling. Zij zijn mede-eigenaar van het succes van Allesbinder.

Hebben wij je interesse gewekt? Wij zijn nog op zoek naar studenten! Kijk eens naar onze vacature.

Allesbinder leidt jonge, sociale professionals op. Hoe omschrijven onze studenten onze Professionele Leeromgeving?

“Normaal is niet gek genoeg! Je wordt bij Allesbinder gestimuleerd om out-of-the-box te denken”
Lies van Lokven, student Culturele & Maatschappelijke Vorming

“Allesbinder geeft je de verantwoordelijkheid om in verbondenheid te werken aan je eigen proces, sociale doelstellingen en de organisatie zelf.”
Johann Winterhagen, student Culturele & Maatschappelijke Vorming