Visie

Samen innovatief en transparant werken aan de ontwikkeling van studenten en de wijk: in duurzame samenwerkingsverbanden werken aan wicked problems

Allesbinders zien de grenzen waarop de overheden, bedrijven en/of civil society zijn gestuit bij de aanpak van allerlei maatschappelijke vraagstukken en verkennen en benutten de mogelijkheden om die grenzen te doorbreken of te verleggen. Juist door (onverwachte) verbindingen te leggen en de ruimte op te zoeken en te creëren, leveren Allesbinders een heel eigen bijdrage aan de aanpak van vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie.

Allesbinders doen dat samen met partners uit hun uitgebreide netwerk en met aandacht voor de persoon met een positieve open houding en zonder bij voorbaat negatief te oordelen. Daarbij is de doorgaande ontwikkellijn in de wijk het uitgangspunt, waarbij hulp, zorg en welzijn in een samenhangend geheel worden bekeken.

Waar de ontwikkellijn de wijkgrenzen overstijgt, zorgen Allesbinders voor een integrale stedelijke aanpak. Allesbinders vertalen dit naar projecten en acties met een duidelijk doel, preventieve werking en snelle resultaten.

Allesbinders verbinden kennis en kunde van de verschillende domeinen, waarin een ieder vanuit zijn of haar eigen expertise functioneert en in gezamenlijkheid werkt aan innovatieve oplossingen voor complexe problemen (wicked problems).

Niet alleen ‘halen’, maar vooral ook ‘brengen’

Bij Allesbinder gaat de HAN een structurele en duurzame verbinding aan met partners in de wijk Oud West. Hiermee kan de HAN iets terugdoen voor burgers en de samenleving en verbinden studenten zich met de wijk. Een dergelijke opzet leent zich dan ook uitstekend om de ondernemendheid van studenten te ontwikkelen.

Klik hier voor het volledige visiedocument van Allesbinder.